< Zpět

Prezentace Podunajské strategie v Brně

23. 2. 2016

Dne 23. února od 13 hodin organizujeme v budově Krajského úřadu na Žerotínově náměstí seminář k Podunajské strategii. Seminář představí samotnou strategii EU pro Podunají a nástroje, ale rovněž i fungování v ČR a zapojení českých subjektů do projektů a inciativ v rámci Strategie.

Cílem semináře konaného formou kulatého stolu bude rozšíření povědomí o fungování Strategie, předání informací o možnostech zapojení českých subjektů do projektů a iniciativ  v rámci 11 prioritních oblastí, možná identifikace českých projektů, které by měly zájem o rozšíření spolupráce na přeshraniční/makroregionální úroveň zejména v oblasti energetiky a souvisejících oblastech životního prostředí a identifikace potřeb a přínosu Strategie regionu, univerzitám a dalším subjektům.

Součástí prezentace bude také informace o finančních nástrojích.