< Zpět

PŘEDNÁŠKA O F. A. ZACHOVI A T. G. MASARYKOVI

26. 10. 2016

pednasejici J. Sivacek a A. Kubicek

Během Dnů české kultury v Kragujevci, o kterých již byla na těchto webových stránkách zmínka, navštívili kurzisté českého jazyka spolu se svých lektorem Janem Zorbićem dne 20. října 2016 přednášku profesora Vojenské akademie v Bělehradu Jožeho Sivačka o generálovi Františku Alexandru Zachovi a jeho úloze při obraně Srbska a přednášku Andreje Kubička, profesora Filozofické fakulty Univerzity v Bělehradu, o T. G. Masarykovi a jeho chápání problému malých národů v “Nové Evropě”.

Jakožto kurzistka lektorátu českého jazyka v Kragujevci, jenž navštěvuji již 11 let a díky kterému jsem měla možnost absolvovat dvousemestrální kurz češtiny pro cizince na FF MU v Brně, se o problematiku kulturně-historických procesů mezi našimi dvěma zeměmi dlouhodobě zajímám. Přednášky bělehradských profesorů českého původu mi pomohly lépe porozumět tomu, proč se cizinec (F. A. Zach) angažoval v armádě a obraně cizí země, Srbska. Emoce vyvolané přednáškou a fotografiemi o tomto moravském rodákovi byly umocněny skutečností, že prof. Sivaček, bývalý děkan bělehradské Vojenské akademie, sám českého původu, mluvil o F. A. Zachovi jako o srbském generálovi, o srbském Čechovi.

Druhá přednáška profesora Andreje Kubička pojednávala o propojení T. G. Masaryka se Srbskem při integraci Československa a postavení Čechů a Slováků v Rakousku-Uhersku.

Česká národní rada v čele se svým předsedou Jožem Sivačkem zorganizovala tento program ve spolupráci s organizací Češi Šumadije a Velvyslanectvím České republiky v Bělehradu. Svými aktivitami se snaží o to, aby vliv Čechů na Balkáně neopadal a nebyly zapomenuty zásluhy, kterých Češi v rámci integračního a sociálního rozvoje na Balkáně dosáhli. Obě přednášky kurzisty velmi zaujaly. Po jejich skončení se s námi předseda České národní rady pan Sivaček seznámil a společně jsme rozprávěli o češtině a České republice, našem lektorátu a o české menšině v Srbsku. 

Sanja Palibrk

Ilustrační fotografie jsou v naší srbské fotogalerii.