< Zpět

Nizozemské předsednictví Radě EU

4. 2. 2016

1. ledna se rotačního předsednictví v Radě EU ujalo Nizozemsko. Jako jeden ze zakladatelů Evropské Unie, má Nizozemsko mnoho zkušeností s předsednictvím, nynější předsednictví je již dvanáctým v řadě. Davy Pieters, stálý zástupce Nizozemska v Evropské Unii, představil inovaci a výzkum jako klíčové priority nizozemského předsednictví během setkání ERRIN pracovní skupiny Politika. Nizozemské předsednictví si stanovilo tři vůdčí principy: 1) Unie, která se soustředí na hlavní témata. Evropská Unie se musí soustředit na věci důležité pro své občany a firmy. Nizozemské předsednictví se bude především snažit řešit problémy, kterým Evropská Unie bezprostředně čelí. 2) Unie, která generuje ekonomický růst a vytváří pracovní místa, skrze podporu podnikaní a investic do výzkumu. Důležitým krokem je taktéž dokončení strategie pro jednotný digitální trh. 3, Unie, která komunikuje se svými občany. Pokud má mít činnost EU skutečný dopad, musí zapojit i své občany, tedy lidi, pro které byla vytvořena. Mezi konkrétními úkoly v rámci vypořádání se se současnou migrační krizí si nizozemské předsednictví stanovilo: lepší ochranu externích hranic EU a zlepšení fungování Společného evropského azylového systému. Nizozemské předsednictví je odhodlané implementovat tzv. migrační balíček a dokončit strategické zhodnocení zahraniční a bezpečnostní politiky EU. Priority v oblasti výzkumu a inovací jsou následující: A) Investování do výzkumu a inovací, jenž jsou naprosto nezbytné pro ekonomický růst a vytvoření nových pracovních míst. B) Usilovaní o lepší rámec a podmínky práce v oblasti výzkumu a inovací. Především vytvoření nástrojů na odstranění právních překážek, které brání ve vytváření inovací. C) Zajištění vyššího dopadu investic tak aby výsledky výzkumu byly více dostupné.