< Zpět

Možnosti spolupráce s Nizozemskem a návštěva zástupce centra Wetsus v Brně

20. 4. 2017

DSC 62

Ve dnech 19. - 20. dubna přijel z Nizozemska do Brna zástupce nizozemského regionu Frísko a centra Wetsus, který vytipoval Jihomoravský kraj pro možnou meziregionální spolupráci prostřednictvím skvělé pověsti kraje v Bruselu a Zastoupení Jihomoravského kraje při EU. To připravilo bohatý program a zprostředkovalo setkání jak s představiteli kraje, tak např. s předními zástupci a vědci relevantních výzkumných a vědeckých institucí.

Nejdříve se v brněnském sídle krajského úřadu ve středu 19. dubna uskutečnilo jednání představitelů Jihomoravského kraje se zástupcem regionu Frísko a centra Wetsus Pieterem de Jongem. Na setkání představitelé obou regionů řešili mimo jiné také možnosti spolupráce v oblasti vzdělávání, inovací, výzkumu, dopadů na životní prostředí, vodních technologií - například v rámci společného INTERREG Europe projektu. Pieter de Jong zde představil centrum Wetsus (Evropské centrum pro udržitelné vodní technologie), WaterCampus Leeuwarden, budování inovačního ekosystému v oblasti vodních technologií v Nizozemsku, spolupráci vědců se soukromým sektorem nebo například to, jakým způsobem si v regionu budují vědecké kapacity – vzdělávají děti v laboratořích a experimentech již od 10 let.

Kromě toho proběhla během necelých dvou dnů námi připravená jednání s clusterem CREA Hydro&Energy, na Mendelově univerzitě, s Jihomoravským inovačním centrem, s řediteli vodohospodářských společností, se zástupcem z Magistrátu města Brna a za Smart City koncept, na centru RECETOX MU, s ředitelem ústavu Vysokého učení technického a zástupcem z EGAR centra ADMAS. Byly diskutovány možnosti spolupráce v oblasti společného tzv. joint degree programu, sdílení výzkumných infrastruktur, krátkodobých vědeckých pobytů, dále pak možnosti v oblasti materiálového výzkumu, vodních technologií, dopadů na životní prostředí i obyvatele, vše také v rámci možné spolupráce prostřednictvím společného INTERREG Europe projektu. V neposlední řadě byla diskutována příležitost spolupráce s jihomoravskými firmami a asistence při hledání potenciálních partnerů do mezinárodních konsorcií nebo také aplikace výsledků výzkumu a vývoje zejména prostřednictvím vzniku tzv. spin-off společností.

Podívejte se na fotografie v sekci Brno.