< Zpět

Monitoring EU 25.-29.6.

29. 6. 2018

Snimek obrazovky 2017 05 24 v41.51.16

Monitoring EU tento týden sleduje výsledky voleb v Turecku, ale také neformální summit o migraci, který se konal 24. června a stále probíhající summit v Bruselu. 

Z hlediska dění evropských institucí se Monitoring EU zaměřuje na popis zahájení rozhovorů o společné zóně volného obchodu s Novým Zélandem a schválení novely směrnice o vysílání pracovníků. Tento týden rovněž ministři financí členských zemí odsouhlasili nová pravidla v oblasti boji s podvody na dani z přidané hodnoty (DPH). Monitoring EU dále popisuje závazek čtyř hlavních internetových obchodníků rychleji odstraňovat nebezpečné výrobky prodávané prostřednictvím jejich obchodů. 

Zastoupení se tento týden zúčastnilo konferencí na téma role dopravy ve zlepšování kvality ovzduší v Evropě, cirkulární ekonomiky, Horizontu Evropa - nového rámcového programu pro výzkum a inovace, ale také budoucnosti politiky soudržnosti. Zastoupení rovněž hostilo ukončení letní univerzity češtiny ULB, kde byly absolventům kurzu představeny reálie Jihomoravského kraje. Absolventi si mohli rovněž otestovat své znalosti o Jihomoravském kraji v navazujícím kvízu. 

Ve dnech 27. - 28. 6. 2018 navštívili Jihomoravský kraj zástupci členských regionů sítě PURPLE. Součástí dvoudenního pobytu byl seminář věnovaný tématu boje proti změnám klimatu v peri-urbánních oblastech, exkurze věnovaná opatřením zmírňujícím dopady klimatických změn (zejména sucha) v Jihomoravském kraji a formální Generální shromáždění sítě.

Ke stažení