< Zpět

Konference "COFFERS meets FairTax: Joint Perspectives on Fair and Sustainable Taxation"

3. 9. 2017

6fb2d38020f781131e1d7a8fbb2110bdfb36fac3

Byla otevřena registrace na konferenci "COFFERS meets FairTax: Joint Perspectives on Fair and Sustainable Taxation", která se bude konat 21. listopadu 2017 v prostorách Stálého zastoupení České republiky při EU v Bruselu. Akci organizujeme společně s konsorcii FairTax a COFFERS, Stálým zastoupením ČR při EU, kanceláří CZELO. Vystoupí na ní paní Danuše Nerudová z Mendelovy univerzity, bude hovořit v panelu o udržitelnosti daňových systému v Evropské unii. 

EU čelí rostoucím a přetrvávajícím nerovnostem v příjmech, bohatství a příležitostech a mezi generacemi, pohlavími a regiony. Jedním společným základním faktorem jsou nedostatky ve fiskálních systémech. Projekt FairTax financovaný z programu Horizont 2020 se snaží najít odpovědi, jak spravedlivá a udržitelná reforma zdanění a sociální politiky může zvýšit hospodářskou stabilitu členských států EU. Projekt COFFERS rovněž financovaný programu Horizont 2020 identifikuje nedostatky a příležitosti pro zlepšení daňového práva, daňové politiky, správy daní a jejich prosazování.

Více informací o akci naleznete zde.

Registrace je povinná, zaregistrovat se můžete zde.