< Zpět

Konec školního roku 2016/2017 na lektorátech v Šumadiji

1. 7. 2017

keep calm and study hard 4456 622x415 1y9vcgc2

Školní rok 2016/2017 byl na lektorátech v srbské Šumadiji neobyčejně úspěšný, jelikož se nám podařilo připravit a poslat na studia do České republiky zatím nejvyšší počet studentů.

V První technické škole navštěvovalo tamní skupinu našeho kurzu rekordních 17 žáků. Z toho 14 z nich úspěšně prošlo přijímacím řízením Střední školy elektrotechnické a energetické v Sokolnicích, kterou budou od září 2017 navštěvovat.

Skvělých úspěchů dosáhli rovněž studenti, kteří usilovali o získání stipendia ke studiu na vysoké škole v České republice. Osm z nich začne od následujícího akademického roku se studiem na českých univerzitách. Jedná se o zatím nejúspěšnější generaci studentů našeho kurzu. Potěšující je také to, že v poslední době získává stipendium vlády ČR stále větší počet našich kurzistů.

Vzdělání, které tito studenti budou moci získat v České republice, bude velkým přínosem nejen pro ně samotné, ale i pro Srbsko. Všichni chtějí studovat perspektivní obory, přičemž v Srbsku by ani zdaleka neměli tak dobré podmínky pro studium. V České republice mají nejen lepší studijní podmínky, ale rovněž mohou získat řadu praktických zkušeností a dovedností, které na srbských vysokých školách získat nelze.

V tomto školním roce jsme se rovněž věnovali řadě kulturních aktivit, aby se naši studenti lépe seznámili s českou kulturou. Navštívili jsme výstavu věnovanou rodině českých průmyslníků Fialů, kteří podnikali v Kragujevaci. Dále jsme navštívili výstavu o Karlu IV. a přednášku na téma život a dílo Františka Alexandra Zacha. Při té příležitosti jsme se seznámili s hlavním přednášejícím panem Siváčkem, jenž stál v čele srbské vojenské akademie a předsedou české národní rady v Srbsku. Dále jsme navštívili divadelní hru inspirovanou příběhem a osudy slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Největší poctou pro nás ovšem byla návštěva velvyslankyně České republiky v Srbsku paní Ivany Hlavsové, která navštívila naše kurzisty. Ti měli možnost ověřit si své znalosti české konverzace v rozhovoru s paní velvyslankyní.

 

(Ilustrační obrázek - zdroj: goo.gl/6onbpA)