< Zpět

FOTO SOUTĚŽ: Projekty EU v Jihomoravském kraji - UKONČENA

30. 1. 2018

Pokus 1

FOTO SOUTĚŽ 2018: Projekty EU v Jihomoravském kraji - najdi, vyfoť, popiš a pošli... a vyhraj exkurzi do Bruselu! BYLA UKONČENA!

O výsledcích Vás budeme informovat v nejbližší době, výherci již byli kontaktováni emailem.

*****

Všimli jste si, jak nám projekty EU pomáhají? Máte ve svém okolí pěkně opravené památky, zajímavé kulturní akce, jezdíte po opraveném mostě, lepšími cyklostezkami, novou šalinou…?

Soutěžící musí vyfotit úspěšný projekt (spolu)financovaný z fondů EU, který pozitivně pomohl rozvoji v Jihomoravském kraji a poslat jej společně s krátkým komentářem na email info@kjmk.eu.

Účastnit se mohou pouze jednotlivci – studenti středních škol v Jihomoravském kraji (JMK) ve věku od 15 let.

Soutěžící musí krátce popsat, jaký má projekt dopad, co zlepšil, čemu pomohl a uvést kategorii, do které fotografii zařadí. Dále pak nejlépe uvést i celkovou částku projektu a operační program, ze kterého je vyfotografovaný projekt financován. Vše v anglickém jazyce a v limitu cca 30 - 80 slov. 

K zaslané fotce včetně popisu je třeba uvést jméno a příjmení, navštěvovanou školu a třídu soutěžícího.

Soutěžní kategorie jsou dvě:

1) Vzdělávání, věda, výzkum, inovace - do této kategorie patří například budování výzkumných center, rozvoj malých a středních firem, nákup informačních systémů, tedy projekty aktuálně financované z operačních programů OP Výzkum, vývoj a vzdělání (OP3V), OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), OP Zaměstnanost, případně před rokem 2014 z operačních programů dle tehdejšího členění.

2) Regionální rozvoj - do této kategorie patří například opravené kulturní památky či silnice, vybudované cyklostezky, revitalizace budov a parků, nové tramvaje či vlaky, čili projekty aktuálně financované z operačních programů Integrovaný regionální OP (IROP), OP Doprava, OP Životní prostředí, Program rozvoj venkova, OP Technická pomoc, OP Rybářství a programy přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce, případně před rokem 2014 z operačních programů dle tehdejšího členění.

Ukončení přijímání fotografií je dne 10. 3. 2018. Výhrou pro tři výherce je exkurze do Bruselu v květnu 2018. Výherci budou vybráni dvěma způsoby:

a) Veřejné hlasování bude zahájeno 12. 3. 2018 a ukončeno 26. 3. 2018, a to na facebookovém profilu Representation of the South Moravian Region to the EU. Dvěma výherci se stanou majitelé fotografie s nejvyšším počtem hlasů „To se mi líbí“ v soutěžním fotoalbu na zmíněném profilu na facebooku, a to v každé z uvedených kategorií jeden.

b) Na základě výběru odborné poroty bude po ukončení hlasování vybrán další jeden výherce.

Více informací a příklady možných projektů najdete na naší facebookové stránce Representation of the South Moravian Region to the EU
Další podrobnosti soutěže naleznete zde.