< Zpět

Czech Wine party 2019

11. 7. 2019

WP2

V podvečer 11. července se v Bruselu uskutečnila již tradiční Wine Party, která navázala na předchozích deset ročníků a na které se Zastoupení organizačně podílelo. 

Recepce se uskutečnila pod záštitou ministra zemědělství, pana Miroslava Tomana, a ve spolupráci s Jihomoravským krajem a Vinařským fondem ČR, jehož someliéři zde opět prezentovali výběrová jihomoravská vína. Letošní ročník akce pro více než 300 osob, zejména z řad zástupců diplomatického sboru, představitelů institucí EU a dalších expertů, byl výjimečný tím, že se jednalo o premiérovou Wine Party pro Stálého zástupce ČR při EU, pana velvyslance Jakuba Dürra.

Recepce se zúčastnili také zástupci Jihomoravského kraje, konkrétně pan Marek Šlapal, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje, který v rámci programu navázal na úvodní řeč pana velvyslance krátkou zdravicí a paní Hana Potměšilová z výboru pro regionální rozvoj a výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost.

V rámci dalšího programu připravilo Zastoupení delegaci z JMK setkání s Jaroslavem Zajíčkem, stálým představitel ČR ve výboru COREPER I, Stanislavem Němcem vedoucím Oddělení zemědělství a životního prostředí a Lucií Šestákovou, která má na starosti Strategii Evropa 2020. Tématem jednání byl připravovaný víceletý finanční rámec, kohezní politika 2020+ a bližší představení činnosti Stálého Zastoupení České republiky při Evropské unii. Delegace rovněž jednala s panem velvyslancem Jakubem Dürrem ohledně práce ve výboru COREPER II a možnostech zapojení měst a regionů na evropské úrovni, komunitně vedeném místním rozvoji a dalších tématech. A také si prohlédla Plzeňský dům, ve kterém je i kancelář Zastoupení Jihomoravského kraje při EU. 

Na fotografie se můžete podívat v naší bruselské fotogalerii.