< Zpět

Český den v Zadaru

3. 5. 2017

uvodni fotka Cesky den

Dne 25. dubna 2017 se v Zadaru uskutečnil již 3. ročník Českého dne, který každoročně zajišťuje lektorka českého jazyka na Univerzitě v Zadaru Kristýna Rygolová s chorvatským studentským sdružením Ludens.

Bohatý program určený pro zájemce z řad akademických pracovníků, studentů a široké veřejnosti, jenž probíhal na půdě zadarské univerzity, slavnostně zahájila prorektorka pro studijní záležitosti izv. prof. Nedjelka Balić Nižić a následně promluvila doc. Sanja Knežević, zástupkyně vedoucí Katedry kroatistiky a slavistiky, kde výuka češtiny od akademického roku 2011/2012 probíhá.

Během Českého dne vystoupili jak studenti univerzity, kteří výuku českého jazyka navštěvují, tak i asistent Ústavu slavistiky FF MU v Brně Pavel Pilch. Odborné příspěvky byly doplněny kulturním programem, v rámci kterého měli účastníci možnost zhlédnout film CZizincii o životě v Brně očima cizinců či výstavu "Most mezi regiony - 13 let KJMK". S velkým ohlasem se setkala vědomostní hra "Kde domov můj", díky které měli návštěvníci Českého dne možnost zábavnou formou prověřit své znalosti o České republice.

Více v naší zadarské  fotogalerii.