< Zpět

Brno uspělo v prestižní soutěži Entente Florale a stalo se kvetoucím sídlem Evropy

25. 9. 2017

Snimek obrazovky 2017 09 25 v23.22.38

Brno získalo zlatou medaili v soutěži Evropských kvetoucích měst Entente Florale Europe 2017. Stalo se tak poprvé v celé čtyřicetileté historii soutěže, kdy se české město umístilo na první příčce. Mezinárodní odborná porota ocenila nejen kvalitu péče o zeleň a přírodu ve městě, ale také úroveň ekovýchovy, služeb pro turistický ruch či zapojení veřejnosti do projektů zlepšujících životní prostředí. Zástupci města Brna si ocenění převzali v 22. září ve slovinském městě Podčetrtek, kde se konalo slavnostní vyhlášení.

"Úspěch v této prestižní evropské soutěži potvrdil, že úroveň péče o zeleň je v Brně dlouhodobě vysoká. Pro Brno je toto prestižní ocenění výzvou k dalšímu rozvoji zeleně a vytváření čistého a zdravého prostředí pro život. Je také jedinečnou příležitostí k pozitivní prezentaci města v Evropě," uvedl náměstek primátora pro životní prostředí Martin Ander (Zelení).

Odborná porota navštívila Brno 14. července a měla možnost si prohlédnout například prostory Nové radnice, informační centrum TIC Brno, park pod hradem Špilberk, středisko ekologické výchovy Hlídka, park Pod Plachtami v Novém Lískovci, který představuje ekologický přístup k hospodaření s dešťovou vodou, či živý městský park Lužánky a městskou část Medlánky, kde byly prezentovány komunitní aktivity a chráněná území Kromě parků, zelených zákoutí a zahrad je zajímalo například i nakládání s odpady a to, jestli je lidé třídí, jak je město příjemné pro turisty anebo jak vede své obyvatele a hlavně děti k ekologickému chování.

Portfolio města Brna si můžete prohlédnout zde. Brno při této příležitosti vyhlásilo fotografickou soutěž pro širokou veřejnost. Cílem bylo zdokumentovat kvetoucí okolí (např. vnitrobloky, předzahrádky, vyzdobená okna či balkóny). Fotogalerii vašich snímků naleznete na facebookové stránce @BRNOmycity

Evropská kvetoucí sídla:

Tuto mezinárodní soutěž vyhlašuje organizace „Association Européenne pour le Fleurissement et le Paysage" (AEFP), nevládní nezisková organizace se sídlem v Bruselu. Projekt je znám již od roku 1975; iniciovaly ji dvě květinové velmoci - Francie a Velká Británie. Hlavní důraz byl tedy kladen na květiny, květinovou výzdobu měst a obcí, a pořádek a čistotu v sídlech. Postupem doby se kampaň soutěže postupně rozšiřovala o propagaci zajištění a rozvoje příznivého životního prostředí sídel, tvorbu a rozvoj funkční sídelní zeleně, ale také na udržitelný život společenský, kulturní a ekonomický a to při širokém zapojení veřejnosti. Do soutěže se přidávaly i další evropské země, v současnosti je zapojeno 12 evropských zemí (včetně České republiky), z nichž každá vysílá po jednom ze svých zástupců za obec a město; kritéria soutěže se postupně rozšířila zvlášť pro hodnocení obcí a zvlášť pro hodnocení měst. Garantem české účasti v této mezinárodní soutěži je Ministerstvo životního prostředí a organizátorem soutěže v ČR od samého počátku české účasti, tedy od roku 2002 je Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, občanské sdružení (SZKT). Více o soutěži najdete zde.

Zdroj: Brno.idnes.cz ;Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu

(Ilustrační obrázek: Porfolium města Brna pro soutěž Entene Florale)