Kancelář Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci

O nás

Naše příspěvková organizace byla zřízena v roce 2003 jako nejvhodnější forma pro zajištění a koordinaci zastoupení Jihomoravského kraje ve vybraných zahraničních regionech, se kterými Jihomoravský kraj spolupracuje. Tento účel má naplňovat brněnská kancelář a především pracoviště příspěvkové organizace se sídlem v příslušných zahraničních regionech.

Kancelář Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci má jedno pracoviště sídlící v zahraničí. Od 1. září 2007 zahájilo svoji činnost v belgickém Bruselu zahraniční pracoviště Zastoupení Jihomoravského kraje při Evropské unii.

Aktivity naší příspěvkové organizace byly v rámci prohloubení spolupráce Jihomoravského kraje a Zadarské župy v roce 2011 rozšířeny i do Republiky Chorvatsko.

Brněnská kancelář tvoří administrativní a ekonomické zázemí organizace. Právě z Brna jsou koordinovány a organizovány různorodé vzdělávací a kulturní projekty, které jsou zaměřeny jak na česko-srbskou spolupráci, výuku českého jazyka, tak na podporu Ukrajiny.

V souvislosti s realizací těchto projektů úzce spolupracujeme se ZŠ Sloup, SŠEE v Sokolnicích, DDM v Kyjově a školským zařízením pro environmentální vzdělávání Lipkou.

Nejnovější aktuality

 • Monitoring EU 8.-12.10.

  Přidáno - 12. 10. 2018

  Přečtěte si Monitoring EU, který informuje především o Evropském týdnu regionů a měst!

  Celá zpráva >

 • V druhé polovině září 2018 započali čtyři srbští kurzisté lektorátů KJMK, p. o. v Kragujevci a Arandjelovci dvousemestrální kurz českého jazyka na Kabinetu češtiny pro cizince FF MU, kde se připravují na úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek na vysoké školy v Jihomoravském kraji.

  Celá zpráva >

 • Podzimní semestr akademického roku 2018/2019 stráví mladý stomatolog ze Srbska Darko Smiljković v Jihomoravském kraji, kde se věnuje rozšiřování a zdokonalování znalostí českého jazyka na Kabinetu češtiny pro cizince FF MU s cílem profesního uplatnění v České republice.

  Celá zpráva >