< Zpět

Možnosti spolupráce s Nizozemskem a návštěva zástupce centra Wetsus v Brně

2017-04-21 11:00:38

Ve dnech 19. - 20. dubna přijel z Nizozemska do Brna zástupce nizozemského regionu Frísko a centra Wetsus, který vytipoval Jihomoravský kraj pro možnou meziregionální spolupráci prostřednictvím skvělé pověsti kraje v Bruselu a Zastoupení Jihomoravského kraje při EU. To připravilo bohatý program a zprostředkovalo setkání jak s představiteli kraje, tak např. s předními zástupci a vědci relevantních výzkumných a vědeckých institucí.