Kontakt

Kancelář Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci, příspěvková organizace

Cejl 494/25
602 00 Brno, Czech Republic

IČO: 71175938

email: info@kjmk.eu