Kontakt

Kancelář Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci, příspěvková organizace

Žerotínovo nám. 449/3
602 00 Brno, Czech republic

IČO: 71175938

email: info@kjmk.eu